2015

 

AKV Gratietanders vzw

Onderwerp 2015

 

Inleiding :

 

In ons 2e jaar maken we de overstap naar de grote groepen.

 

In de stoet van 2015 stappen we op onder nummer 27 in deel A.

 

 

"t Oilsjters ier" :

 

Allemaan zal 't in Oilsjt wel isj meegemokt emmen: ge sprekt mè den iën of anderen af en ze stoiken mor een half ier loter toe as afgesproeken. Op een ander kennne ze da ni verdraugen, mor in Oilsjt es da doeidnormool. Den oitleg es altoid dezelfsten: 'Oilsjters ier hein meniër'.

Speciool vèr ons stee emmen tèn oeik verzieng in toidsindikatoeren, oftewel klokken en orlozjes is alle formoten, al direkt ingesteldj op 't ier van den Oilsjteneer. Al zal 't vèr sommige nog altoid ni simpel zèn vèr op 't juste moment toe te kommen. Es Kamiel noor zèn pensjoeng op toid om op d'iëretribune de stoet te goon bezieng? Zèn Johny en zèn compagnons op toid mè de levering stonje klokken? Zèn Karim en den Dosje ni te loot mè eer veranderingen? Goot de stoet op toid roin? Wie zal 't zeggen? Op 15 febrewore weten men 't.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik ... uit het interview met Carnavalskoentje (zie link bij "GIA in de pers")

 

AKV Gratietanders, Cédric Rabier:

 

"Dit jaar namen we als 2e jaars-AKV reeds direct al deel als grote groep aan de stoet.

Voor buitenstaanders wellicht te 'zot' voor woorden en misschien was het dat ook wel, maar we willen onze naam eer aandoen *lacht*

 

Al bij al was het een jaar van positieve en negatieve ervaringen.

We waren vol goede moed gestart, maar het heeft tot 15 december geduurd vooraleer we zelfs maar in een hangaar konden beginnen werken.

 

Tot dan hadden we 2 andere tijdelijke verblijven, heel kleine oppervlakte zelfs niet groot genoeg voor opslag van isomostukken.

 

De vooruitzichten waren anders op moment dat we ons reeds dienden in te schrijven bij Stad Aalst..."

 

"Vol goeie moed ons op de werken geschoten en 9 stukken wagen werden gelast, isomostukken aangepast om sneller te kunnen wagens afwerken...

Er werd de laatste weken dag en nacht gewerkt op 2 plaatsen op een moment en met soms 3 teams maar toch kregen we het detailwerk niet naar onze wens. De plaats in de rangschikking was op voorhand van geen belang. Dit zou sowieso een leerjaar worden en dat is ook zo gebleken..."

 

"Dit jaar bracht ons een aantal sterke nieuwe krachten in de groep en breidt zich uit naar komend jaar. Alle jaren stapje extra proberen zetten is de bedoeling. Al zal op termijn een verhuis naar 'de hallen' pas ervoor zorgen dat we de wagens beter zullen kunnen uitwerken.

In de hangaar waar we nu aan het werk zijn, is er veel te weinig plaats om ingewikkelde constructies uit te werken helaas..."

 

"De plannen voor volgend jaar worden al gesmeed.

Uiteraard blijven we bij de Grote Groepen, maar zal de uitwerking op een hoger niveau gebracht worden.

Nu zullen we immers kunnen starten op 't einde van de zomermaanden i.p.v. midden december:

'Gratietanders' dus ..."

 

Einde interview

 

 

De voorbereidingen op de stoet kenden inderdaad een woelig verloop. Uiteindelijk slechts 2 tal maand kunnen bouwen aan de wagen. Hierbij werden liefst 8 chassis en de 2 trekkers nog aangepast (laswerken). Uiteindelijk reden we de stoet met 41m wagen en 35 man/vrouw (18 kostuums).

 

De stoeten zelf verliepen redelijk, al hadden we ook de nodige pech. Zo verloren we reeds tijdens de vorming enkele steunwielen. Tijdens de zondagstoet reed een losse groep in op onze wagen waardoor de dissel krom stond en de isomo naar de vaantjes.

 

De jury snapte weinig tot niets van onze act met als gevolg dat de quotering op humor een grote tegenvaller was. Humor is een heel subjectief gegeven en kan volgens velen niet correct ingeschat worden. Soit we hebben het niet aan ons hart laten komen. De laatste plaats was om eerlijk te zijn een beetje een teleurstelling wegens de superzware werkdagen in de hangaar...een aantal leden heeft serieus met de gezondheid gespeeld en dit is niet beloond geworden. Spijtige zaak maar we laten dit achter ons en doen verder.

 

Het verdict van de jury :

 

Punten jury : 1198,98 / 1800

Punten bonus : 200/200

Totaal : 1398,98 / 2000

 

Op carnavaldinsdag is dan ook ons dochtertje geboren. Ze heeft papa eerst nog de tijd gegeven om 2 stoeten mee te lopen en dan als een echte carnavaliste op dinsdag het licht te zien :-D

 

 

Foto's copyright Carnavalskoentje - Koen de Vogelaere

 

http://carnavalaalstkoentje.blogspot.com/