Over

Hoe het begon...

 

Ontstaansgeschiedenis van de groep

 

Na de carnavalstoet van 2012 voelden enkele leden zich niet meer thuis in een grote Aalsterse carnavalgroep. De combinatie privé-leven - Aalst Carnaval werd tevens steeds zwaarder voor het grootste deel van deze leden.

Enkelen stapten over naar een kleine officiële groep, anderen bleven bewust "losse" carnavalist.

Graag had dit groepje kameraden samen een nieuwe officiële carnvalgroep gevormd, maar door de numerus clausus voor wat betreft deelname aan de Aalsterse stoet werd dit idee opgeborgen. Na de stoet van 2013 bleef de motivatie bestaan om samen een groepje te vormen en zo de carnavalsfestiviteiten in 2014 te vieren. Een 5-tal man zou naar 2014 toeleven als losse groep. De naam was snel "gekozen" , namelijk "Gratietanders" . We waren immers allen een zelfde idee toegedaan over hoe we op een ontspannendere manier aan het carnavalgebeuren konden deelnemen zonder dat dit een aanslag betekende op het privé-leven. Tenslotte is het een hobby die we allen heel graag beleven. Zogezegd zogedaan. Echter kregen we in oktober te horen dat het stadsbestuur de numerus clausus ging teniet doen. Deze kans konden we niet laten liggen. We staken de koppen bij elkaar en er werd unaniem beslist om in te schrijven als nieuwe AKV.

 

Voor heel wat zaken kwam de beslissing in feite veel te laat op het jaar. Een eetfestijn organiseren, leden werven, fondsen werven, vzw oprichten, een werkplaats zoeken,.... Alles dient te gebeuren binnen een periode van slechts 4 maand...maar desondanks gingen we ervoor. Met een toen beperkte maar heel gemotiveerde groep vrienden hebben we ons uiterste best gedaan om reeds in 2014 op een eigenwijze maar Aalst-waardige manier een meerwaarde te zijn voor de Aalsterse stoet. Net als het merendeel van beginnende groepen hadden we een heel klein budget maar hebben we geprobeerd om hier het maximale uit te halen.

 

 

 

 

 

 

Gratietanders

 

 

De naam nader verklaard :

 

Na enkele heel belastende jaren waren we van mening dat carnavalvieren, een groep draaiende houden en een onderwerp uitwerken op een heel andere manier mogelijk moest zijn. Ideeën werden uitgewerkt , we mochten niet meer in hetzelfde stramien terechtkomen...het moest helemaal anders! Vandaar de logische naamkeuze . "Gratietanders" was geboren. "Gratietanders" staat voor een plezante manier carnaval in al zijn facetten beleven. Zonder dat dit een drastische invloed heeft op het privéleven, studies, werk... Ieder lid draagt zijn steentje bij op de manier die hij/zij het beste ligt. Weinig verplichtingen , meer plezier. Onderwerp uitspitten, nadruk op de humor, de nodige praal ook niet vergeten, maar enkel de zaken die bijdragen aan het onderwerp....recyclage indien mogelijk, geen werken uitgeven. Binnen de groep hebben we lassers, kostuumontwerper, naaisters, grimme-specialiste , isomosnijder en mechaniekers. We zien de toekomst dan ook hoopvol tegemoet, al beseffen we dat we nog het nodige leergeld zullen moeten betalen.